Chiu Chow Brand Fried Fish Ball (1x150g)

Chiu Chow Brand Fried Fish Ball (1x150g)
Barcode: 8850706000291
Size: 1x150g